Fundacja Doxa Edukacji Medialnej

Fundacja Doxa Edukacji Medialnej powstała w 2019 roku,
aby promować świadome korzystanie ze środków
społecznego przekazu oraz edukować medialnie społeczeństwo,
a w szczególności dzieci i młodzież z terenu województwa opolskiego.