Projekty

Puls kultury. Kulturalny express województwa opolskiego

Audycja Puls kultury. Kulturalny express województwa opolskiego to propozycja Fundacji DOXA Edukacji Medialnej i Radia Doxa na promocję oraz popularyzację oferty kulturalnej jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, w których skład wchodzą:

Cykl coniedzielnych audycji radiowych przedstawia pakiet wiadomości dotyczących działalności kulturalnej jednostek organizacyjnych podlegających Samorządowi Województwa Opolskiego, w tym zapowiedzi o wydarzeniach bibliotecznych, muzealnych, premierach i planowanych koncertach, a także rozmowy z dyrekcją, pracownikami i widzami-entuzjastami wszystkich tych placówek.

Pomysł na cykl audycji wywodzi się ze “Strategii rozwoju województwa opolskiego”, która celuje w promocję twórców związanych z Opolszczyzną i wpisuje się w zakres działań Samorządu Województwa Opolskiego, tj. promocji i rozwoju kultury Śląska Opolskiego oraz wspierania inicjatyw kulturotwórczych, środowisk twórczych i regionalnych projektów.

Audycja jest współfinansowana ze środków otrzymanych od
Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audycje do odsłuchania znajdują się TUTAJ.

 

_____________________________________

 

Pod batutą i na deskach. Promocja oferty artystycznej Teatru i Filharmonii  w Opolu

Projekt pod nazwą „Pod batutą i na deskach. Promocja oferty artystycznej Teatru i Filharmonii w Opolu” to propozycja Fundacji DOXA Edukacji Medialnej na promocję i popularyzację oferty spektakli i koncertów w nowym sezonie artystycznym obu instytucji. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, dwie najbardziej rozpoznawalne na Opolszczyźnie wojewódzkie instytucje kultury podlegające Samorządowi Województwa Opolskiego, na wiele miesięcy utraciły możliwość funkcjonowania decyzją rządu powodowaną epidemią COVID-19. Wraz z całym sektorem kultury w Polsce stawić musiały czoła surowym restrykcjom zamykającym ich podwoje na ponad rok. Odwołane spektakle i koncerty odcisnęły na sytuacji branży poważne piętno. Już pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku ponad połowa samorządowych i państwowych instytucji kultury doświadczyła negatywnych skutków pandemii. Biorąc pod uwagę niezwykle trudne warunki, w których przyszło obecnie instytucjom kulturalnym wznawiać funkcjonowanie po tak długiej przerwie, Fundacja DOXA Edukacji Medialnej, bazując na pomyśle audycji dostępnych również transgranicznie dzięki dobrodziejstwu internetu, zamierza mieć swój wkład w proces wspomagania opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu w zintegrowaniu działań marketingowych społeczności twórczych i instytucji kultury, w budowaniu na nowo kanałów promocji swojej oferty oraz docierania do jak najszerszego grona widzów.

Cykl audycji radiowych oferowanych w projekcie przedstawia kompleksowo pakiet wiadomości dotyczących działalności obu instytucji, a w tym: bieżącą ofertę jubileuszowego już 70. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej oraz sezonu 2021/2022 Teatru w Opolu, informacje o premierach i planowanych wydarzeniach, a także rozmowy z dyrekcją, pracownikami i widzami-entuzjastami obu placówek.

Audycja jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Audycje do odsłuchania znajdują się TUTAJ.

 

_____________________________________

 

Ręk-i-dzieło. Najmniejsze województwo, największe talenty

Ocalmy od zapomnienia bogactwo kulturowe naszej małej ojczyzny w audycji „Ręk-i-dzieło. Najmniejsze województwo, największe talenty”. Utalentowani pasjonaci z Opolszczyzny od września do grudnia w każdą niedzielę o godzinie 14:40 tylko w Radiu Doxa opowiadać będą o swoim pomyśle na wolny czas i promocję dziedzictwa kulturalnego naszego regionu. Audycja „Ręk-i-dzieło. Najmniejsze województwo, największe talenty” to propozycja Fundacji DOXA Edukacji Medialnej na promocję i popularyzację lokalnych twórców z terenu województwa opolskiego, którzy poprzez swoją pasję i talent zachowują od zapomnienia dawne tradycje, często dostosowując je do najnowszych trendów w kulturze i sztuce, promując tym samym Opolszczyznę na terenie kraju, a także wśród Polaków osiadłych poza jego granicami.

Audycja jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Audycje do odsłuchania znajdują się TUTAJ.

 

 

_____________________________________

 

Nowoczesna edukacja. Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych

Uczymy, jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz sprawnie poruszać się w świecie mediów. Fundacja DOXA Edukacji Medialnej realizuje zadanie publiczne pod nazwą “Nowoczesna edukacja. Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych”. W ramach zadania zakupiony zostaje sprzęt elektroniczny niezbędny do przeprowadzania warsztatów, konferencji i szkoleń z zakresu komunikacji medialnej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwo Opolskie w ramach konkursu ofert w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji pozarządowych.